【DSE放榜前準備】免費1對1英、澳、加升學諮詢

June 23, 2020

DSE就快放榜喇!唔少同學都會考慮海外升學,楓葉教育升學中心嘅顧問專業、有經驗、可靠,1對1咁幫你計劃前路,於Facebook即約免費諮詢!搵定多條海外升學出路啦!

 

1on1